Na asborowiecki.net nie można edytować

Ryszard. Na asborowiecki.net nie można edytować/poprawiać swoich wpisów wstecznie. Po naciśnięciu entera idzie tekst w eter a czasami coś wymaga korekty (choćby literówki)

Tak to tylko astrologia
oj
Królewska Wiedza

Dodaj komentarz